Gửi dữ liệu từ Arduino lên S7-200 bằng RS485 không cần Modbus

posted in: PLC, Vi điều khiển | 0
 1. Chuẩn bị
 • Mạch chuyển giao tiếp UART TTL to RS485
 • Cổng DB9 cái

Các bạn đấu dây như hình. Ở đây mình dùng S7-200 CPU226 có 2 cổng truyền thông. روليت امريكي

Ở đây các bạn không cần gắn trở cũng được. Sau đó gắn cổng DB9 vào Port 0 của S7-200
2. Lập trình

Tải chương trình cho arduino

Tải chương trình cho S7-200

Các bạn có thể thay đổi giá trị muốn gửi lên PLC, ở đây mình muốn gửi giá trị các chân analog, chân 11 và giá trị cố định

 int VW0 = analogRead(A0);
 int VW2 = analogRead(A1);
 int VW4 = analogRead(A2);
 int VW6 = analogRead(A3);
 int VW8 = analogRead(A4);
 int VW10 = digitalRead(11);
 int VW12 = 512;
 int VW14 = 1023;

Nạp code cho Arduino và PLC và kiểm tra

Như vậy mình đã ghi được các giá trị từ arduino vào các thanh ghi VW0 – VW14 của S7-200 mà không cần modbus để truyền thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.