Truyền thông Modbus Arduino Master với S7-200 Slave bằng RS485

posted in: PLC, Vi điều khiển | 0
  1. Chuẩn bị
  • Mạch chuyển giao tiếp UART TTL to RS485
  • Cổng DB9 cái

Các bạn đấu dây như hình. Ở đây mình dùng S7-200 CPU226 có 2 cổng truyền thông.

Ở đây các bạn không cần gắn trở cũng được. كيف تربح في الروليت Sau đó gắn cổng DB9 vào Port 0 của S7-200

2. Lập trình

Tải chương trình cho arduino

Tải chương trình cho S7-200

Các bạn có thể thay đổi giá trị muốn viết lên PLC, ở đây mình muốn viết giá trị 113 vào thanh ghi writeRegs[0] tương ứng với VW802 ở PLC. Và mình dùng thanh ghi VW800 để đóng cắt LED 12 của Arduino.

  writeRegs[0] = 113; // update data to be written to arduino slave
  if (readRegs[0]==10)
  digitalWrite(LED, 1); // constrain adc value from the arduino slave to 255
  else digitalWrite(LED, 0);
Nạp code cho Arduino và PLC và kiểm tra

Để bật tắt Led 12 ta viết giá trị 10 vào VW800

Chúc các bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.