Sinh viên chuyên ngành Tự động hóa – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng

  • Nguyễn Văn Khương
  • Đoàn Văn Thắng
  • Lương Trung Nam
  • Mai Hoàng Quý Thông
  • Phạm Văn Sang
  • Phan Thế Nhân